23 Ağustos 2009 Pazar

EKİM GEÇİDİ - 8 -AMAÇ : Her yıl Cumhuriyetimizi kutlamak için yapılan ‘ EKİM GEÇİDİ’ sergisi hem Türkiye’de hem de yurtdışında ulusal değerimizi yükselten bir sanat etkinliğidir.SERGİNİN ADI: '' EKİM GEÇİDİ ''SERGİ TARİHİ: 29Ekim ve 10 Kasımı kapsayan (Atatürk Haftası)günlerde.SERGİ ALANI/YERİ: Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir, SivasKATILIM KOŞULLARI: Her sanatçı istediği illere katılabilir.TEKNİK: SerbestESER SAYISI: Sanatçılar her sergi alanına bir adet çalışma verebilirler.TOPLAMA MERKEZİ/MERKEZLERİ: belirlenir


SERGİLEME
*
Sergilenmesi uygun görülen yapıtlar 1- 15 Kasım 2009

kadar sergilenecektir.
*Sergi düzeni konusunda Sanat Danışma Kurulu ve Eş Zamanlı Sergi
Alanları Koordinasyon Kurulu Üyeleri tam yetkili olacaklardır.
*Sergilenen çalışmalar, sanatçıları istediği takdirde satışa açık olacaktır.
Yapıtın satılması sanat danışma kurulu tarafından organize edilecektir.
*Sergilenen işler sergi bitiminden itibaren ilk iki gün içinde sergi
alanından alınması mecburidir.Alınmayan eserlerden sorumlu değiliz.

ESERLERİN İADESİ

SERGİ SORUMLUSU/SORUMLULARI İLETİŞİM BİLGİLERİ

DİĞER NOTLAR


SANATÇININ ADI SOYADI:

YAPITIN :

ADITEKNİĞİÖLÇÜLERİYAPILDIĞI TARİHFİYATITESLİM EDİLDİĞİ MERKEZTESLİM EDİLEN ESER SAYISIESERİ TESLİM ETTİĞİ TARİH


SANATÇININ
Adı Soyadı

Ev/Atölye Adresi

Ev/Atölye Telefonu

GSM

e-mail Adresi